Ruzoza komploto kontre Ido

De Neciklopedio
Salti al navigilo Irez a serchilo
Flago dil konspiranti

Existas ruzoza komploto kontre Ido, o forsan nula komploto existas e simple omno eventis tale pro maxim neefikiva (unesme me skribis altra adjektivo...) agado. Forsan stulteso igas on imaginar falsaji...

Evidentaji pri ta komploto esas la agado di organizuro "oficala", olua direktisti e la desaparo di direktisto ilqua unesme abandonis barko por enirar altra navo olquan sua kreinto desaparigis, segun kustumala agado da lu.

Motivo[redaktar]

Yen bona klarigo pri la sentimento dil Espisti kontre Ido e la Idisti (extraktita de texto da famoza Espisto Andreas Kunzli) :

La idistoj estis kulpigataj de la esperantistoj pro la efektivigo de skismo de la zamenhofa lingvomovado. Tiu skismo neniam povis esti venkita, kaj la esperantistoj neniam vere pardonis a la idistoj tiun 'pekon'.

Yen la motivo. Existas Espisti qui ne aceptas nia existo ed esas pronta agar omnamaniere por desaparigar Ido. Ne omna Espisti agas tale, ma existas vere "nigra manuo" di kelka Espisti kontre ni.

Kalumniado[redaktar]

E, nun kalumniado-texto da Espisti kontre ni :

Idismo
El Neciklopedio
Iri al: navigado, serci
Idismo estas sekto kiu poste konvertigis en fireligio. Gi estis fondita de Belfrunto Iskarioto en la 20a jaro de la Zamenhofa Kalendaro (antaue 1907) post la frenezemo de La Majstro kaj aplikado de murdiga progromo nomata "Homaranismo" multaj Majstro-adorantoj ekribeligis kaj elektis novan profeton. Lau Belfrunto Iskarioto, li ricevis novan revelacion nomata "Detaloza Gramatiko di Ido" kaj komencis prediki gin. Tiu estis la komenco gis la hodiaua epoko de la "jihado" inter murdaj esperantistoj kaj sanktaj idistoj. Tamen idistoj venkis la militon kaj sukcese malaperigis esperantistojn dum la Kruc Stel-militoj. Kvankam ekzistas komunaj rilatoj inter ambau religioj ankau ekzistas diferencoj. Idistoj fieras car ili ne havas capelojn, n-finajon au tabelon de korelativaj vortoj. Idistoj ne adoras la profeton sed ciutage devige ripetas la verson "Ne ekzistas pli vera lingvo ol Ido kaj Belfrunto Iskarioto estas gia Kreanto" kaj devas pilgrimi unu foje jare al Internaciona Ido-Konfero por renkontigi kun pluraj milionoj da kredantoj el ciuj mondopartoj kaj ec el malproksimaj galaksioj. Esperantistoj tamen konsideras idistojn kiel herezulojn car Belfrunto Iskarioto mem ne estis profeto sed perfida kaj peforta apostolo kiu fondis la francan Esperantisman landan sekton kaj poste per 20 francaj frankoj vendigis al "Komisiono por Altrudo de Murdiga Lingvaco". La plej sankta libro de la idistoj estas kaj la Biblio kaj Detaloza Gramatiko, konsiderata kiel apokrifa de la esperantistoj.

Konkludo[redaktar]

Nulo eventis hazarde. Kande onu havas tala enemiki, on povas intelektar ke kelka de li esas pronta agar omnamaniere por pardestruktar la Ido-movado.